Konkurs „Szkoła z historią w tle”

UWAGA! UWAGA!  UWAGA!

KONKURS

SZKOŁA Z HISTORIĄ W TLE

 

W związku z przypadającą w tym roku 70-tą rocznicą powstania szkoły ogłasza się niniejszym wspaniały, szalony konkurs na plakat, który obwieściłby Wszem i Wobec, jakie walory posiada nasza zacna placówka, a zatem:

  1. Kilka informacji na temat patrona:

Komisja Edukacji Narodowej, właściwie Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, podległy królowi, państwowy zarząd nad oświatą w Polsce. Pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa o charakterze odrębnego ministerstwa. Utworzona dnia 14 X 1773 roku. Powstanie KEN wiązało się z kasacją zakonu Jezuitów, który skupiał w swych rękach całe niemal szkolnictwo Rzeczpospolitej. KEN istniała do połowy kwietnia 1794, jej działalność stanowiła jedno z największych osiągnięć kulturalnych Polski czasów Oświecenia

  1. Ciekawostki
  • Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze w cywilizowanym świecie ministerstwo szkolnictwa powszechnego; centralna instytucja administracji państwowej do spraw oświaty za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
  • Szczególny nacisk położono na nauki ścisłe, poznawanie języka, historii i geografii narodowej. Komisja nie obejmowała nadzoru nad szkołami parafialnymi.
  • Komisja zrobiła bardzo wiele dla podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, powołując stan akademicki, jako grupę zawodową nauczycieli –w przyszłości, jak wiemy zdominują ją kobiety.
  • Komisja wprowadziła do szkół język polski, jako wykładowy i unowocześniła programy nauczania wychodząc z założenia, że szkoła musi być dostosowana do potrzeb ucznia.
  • Komisja propagowała model nauczania, w którym preferowana była samodzielna praca ucznia i jego samodzielne podejście do rozwiązywanych problemów.
  • Propagowała też nauczanie oparte na pracy z odpowiednim podręcznikiem Nie lekceważyła też i wychowania fizycznego.
  • Koedukacja nie była dozwolona, ale program nauki dla chłopców i dziewcząt przewidziano niemal identyczny. Jedynie zamiast łaciny uczyły się dziewczynki geografii.

Pod względem poziomu i organizacji szkolnictwa Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich, jako pierwsza wcielała w życie nowe idee pedagogiczne.

A więc młodzi do dzieła!

REGULAMIN

PLAKAT

Skip to content