Konkurs TIK-TAK – podsumowanie

W tegorocznej edycji konkursu TIK-TAK w całej Polsce wzięło udział 29452 uczniów z 1154 szkół.

Nasza szkoła zajęła w pierwszym etapie konkursu 20 miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zdobyli łącznie 9999 punktów i osiągnęli wynik 3350.429 uzyskując najlepszy rezultat w województwie łódzkim.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikował się uczeń Adrian Fijałkowski.
Z wynikiem 166.957 zajął 125 miejsce w rankingu.

Ponadto powyżej 100 punktów uzyskali uczniowie:
Maciej Nabiałczyk
Bartłomiej Pietrzak
David Sadko
Tomasz Janiszewski
Kamil Wójciak

Aktywny udział w konkursie wzięło w sumie 88 uczniów z naszej szkoły.

Dziękujemy i liczymy na jeszcze lepszy rezultat w kolejnej edycji konkursu.


tik-tak        

 

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

Cel Konkursu

1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.
2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
4. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
5. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.
6. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Skip to content