CERTYKIFAT LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. KEN w Łodzi

 

Kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przyznała w tym roku Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 certyfikat w kategorii:

LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO,

potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.

Skip to content