Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi

W gronie 121 nauczycieli, pedagogów, wychowawców i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz placówek wychowawczych, którzy otrzymali Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi, znalazł się nasz nauczyciel – Grzegorz Łakomski.

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

Najbardziej zasłużonym łódzkim pedagogom dyplomy uroczyście wręczyła prezydent Hanna Zdanowska.

Uroczystość, w której udział wzięli liczni goście – przedstawiciele samorządu miasta i województwa, parlamentarzyści oraz reprezentanci służb mundurowych  – uświetnił występ artystyczny chóru III Liceum Ogólnokształcącego.

Zdjęcia przesłał Grzegorz Łakomski

Skip to content