Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi

Nauczyciel naszej szkoły – pani Renata Masica otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków.

Wśród 111 wyróżnionych w dniu dzisiejszym nagrodą II stopnia znalazło się 59 dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych , 45 nauczycieli i wychowawców, 2 doradców metodycznych, czterech pedagogów szkolnych i jeden psycholog.

Skip to content