Nowe wytyczne dotyczące wychodzenia z domu

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowi od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Skip to content