Nowy rok szkolny 2022/2023

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. Przed nami nowe wyzwania związane ze zdobywaniem wiedzy i przyjemność odkrywania i realizacji swoich zainteresowań i pasji.

rozpoczecie roku szkolnego 2022 2023

Rok szkolny 2022/2023 mamy przyjemność rozpocząć pod nowym kierownictwem.
Na stanowisko dyrektora szkoły została powołana Dorota Serwik-Porowska, zaś funkcję wicedyrektora objęła Monika Bogdan.
Pieczę nad szkoleniem zawodowym będzie sprawował kolejny rok kierownik szkolenia praktycznego Ryszard Mirys.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 2022 roku. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracodawcy. Gościliśmy przedstawicieli firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego – panią Martę Czapską i Zdzisława Migdalskiego, przedstawicielkę firmy Veolia Energia Łódź S.A. – panią Annę Kuron oraz panią Annę Nowak reprezentującą firmę Fujitsu Technology Solutions.

Pani dyrektor Dorota Serwik-Porowska powitała serdecznie zgromadzonych i skierowała szczególnie ciepłe słowa do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają w naszej szkole kolejny etap swojej edukacji. Przedstawiła kadrę kierowniczą i nowo zatrudnionych nauczycieli.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczyna w naszej szkole 180 uczniów, w tym 9 uczennic. Utworzonych zostało sześć klas dla absolwentów szkół podstawowych, kształcących w zawodach: technik elektronik / technik automatyk (kl. I A), technik elektryk / technik energetyk (kl. I B), technik mechatronik (kl. I C),  technik informatyk (kl. I D) technik programista (kl. I E) i technik informatyk / technik realizacji nagrań (kl. I F) . Technik realizacji nagrań  to nowy zawód wprowadzony w tym roku szkolnym  do oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Pani Anna Kuron z firmy Veolia Energia wręczyła sześciu uczniom z klas patronackich, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych, stypendia w wysokości 3000 zł, 2000 zł i 1500 zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości 300 zł. Stypendia otrzymali: Michał Rzepka, Kacper Kowalczyk, Mikołaj Jakubowski, Igor Skwarek, Łukasz Bialik i Alan Florczak.  

Pani dyrektor Dorota Serwik-Porowska życzyła całej społeczności szkolnej wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku szkolnym.
Do nauczycieli i uczniów zwróciła się również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Bogusiak i życzyła wszystkim sukcesów na polu edukacyjnym.

Uroczystość prowadzili nauczyciel Mirosław Gintowt oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Bogusiak i jej zastępca Miron Marcinkowski. Obsługą dźwiękową zajmowali się uczniowie pod kierunkiem nauczyciela Sylwestra Jędruszkiewicza.

Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content