Odsłonięcie pomnika upamiętniającego Armię Krajową

 

„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa,
Wichrem chwały w historię popłyniesz,
Armio Krajowa, Armio Krajowa”
                                                     Ppłk Zbigniew Kabata „Bobo”

20 marca 2019 roku na placu Hallera w Łodzi odsłonięto pomnik upamiętniający Armię Krajową. Odsłonięcia dokonała Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej płk Jerzy Żelaśkiewicz. Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz biskup Adam Lepa.

W uroczystości z ramienia naszej szkoły uczestniczyli: dyrektor Henryka Michalska, nauczyciel Mirosław Gintowt oraz  uczniowie Aleks Lenda, Patryk Rowiński oraz Witold Gabara, członkowie honorowej asysty sztandaru szkoły. Na uroczystości obecnych było około 70 żołnierzy Armii Krajowej z terenu całego województwa łódzkiego, m. in. Tadeusz Barański, nasz emerytowany nauczyciel. Żołnierzom towarzyszył prezes Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Tomasz Szamburski, nauczyciel naszej szkoły.

Pomnik powstał dzięki inicjatywie łódzkiego środowiska żołnierzy Armii Krajowej i  zaangażowaniu władz samorządowych. Projekt pomnika przygotowała Wiktoria Leszczyńska-Pabich z firmy Visualize, która wcześniej wygrała konkurs ogłoszony przez Politechnikę Łódzką i Okręg Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska w swoim przemówieniu powiedziała:

Armia Krajowa to narodowy symbol walki o niepodległość Polski, znak niezłomności, bohaterstwa, determinacji, ofiary życia i poświęcenia, ale także znakomitej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji niemieckiej. Armia Krajowa była potężną organizacją wojskową, a swój autorytet i chwałę bojową zdobywała akcjami zbrojnymi, dywersją i działaniami wywiadowczymi”.

Prezes Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Tomasz Szamburski nawiązując do losów życiowych kombatantów powiedział:

 „Żołnierze Armii Krajowej podczas II wojny światowej podjęli nierówną walkę z okupantem niemieckim, by Polska odzyskała niepodległość, następnie walczyli o wolność i  demokratyczny ustrój w Polsce Ludowej. Współcześnie Żołnierze AK podejmują liczne działania, by polska młodzież wychowana była w duchu umiłowania Ojczyzny i by etos Armii Krajowej utrwalać i ocalić od zapomnienia. Polska jest niepodległa a Polacy są patriotami – kochają Ojczyznę. W tym rozumieniu należy stwierdzić, że misja życiowa Żołnierzy AK zakończyła się powodzeniem, odnieśli zwycięstwo”.

Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podziękowali władzom samorządowym, a w szczególności Prezydent Miasta Łodzi Hannie Zdanowskiej.

Pamiątkowymi Odznaczeniami „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” uhonorowani zostali:

Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
Pan Mariusz Goss – dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi
Pani Wiktoria Leszczyńsk- Pabich autorka pomnika.

Pod pomnikiem kwiaty złożyli Prezydent Miasta Łodzi, żołnierze AK, przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Kombatantów, posłowie RP, przedstawiciele władz rządowych  i samorządowych oraz liczne delegacje z całego województwa.

Materiał przysłany przez Mirosława Gintowta i Tomasza Szamburskiego

 

Skip to content