Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego edycja XVII odbył się w środę 7 marca 2018 w naszej szkole.
W zmaganiach wzięło udział 17 uczniów klas I-IV. 

Fani języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mieli okazję wziąć udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego ENGLISH ACE, który odbył się 7 marca 2018 r., w macierzystych szkołach uczestników. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.
 
 
English Ace powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy 4, 5, 6 i 7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Konkurs jest chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języka angielskiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty językowe.
 
Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

 
Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:
 
Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie.
Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów w danym konkursie.
Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który przekroczy próg 75% punktów.
Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu. 
 
Progi mogą zostać obniżone. Wyróżnienia są przekazywane do szkół łącznie z wynikami danego konkursu. Ranking Laureatów będzie dostępny na stronie www.jersz.pl.
 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ!
Mamy nadzieję,że tegoroczny konkurs stanowił dobrą okazję do sprawdzenia swojej wiedzy z języka angielskiego.

Koordynatorzy:
Ewa Koneczna
Anna Zdanowska

 

Skip to content