Podsumowanie I Szkolnego Konkursu Literackiego

I Szkolny Konkurs Literacki „Haiku – najmniejszy wiersz świata”

Podsumowanie konkursu pokazało, że nasi uczniowie potrafią zmierzyć się z wymagającą precyzji i wyobraźni materią twórczą, jaką jest napisanie haiku. 

W dniu 26 marca 2019 roku odbyło się podsumowanie I Szkolnego Konkursu Literackiego „Haiku – najmniejszy wiersz świata”. Na konkurs 46 uczestników zgłosiło 51 utworów. Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele – Dorota Białkowska i Dorota Serwik-Porowska. Laureaci konkursu otrzymali z rąk dyrektor Henryki Michalskiej dyplomy i nagrody oraz publikację pokonkursową. W zbiorze przygotowanym przez bibliotekę szkolną znalazły się nagrodzone i wyróżnione prace oraz dziesięć haiku wytypowanych przez Komisję Konkursową do publikacji. Zgromadzeni obejrzeli w trakcie podsumowania prezentację multimedialną, na której zaprezentowane zostały utwory, zamieszczone w publikacji pokonkursowej.

 

Publikacja pokonkursowa dostępna jest w bibliotece szkolnej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z twórczością naszych uczniów.

 Laureaci

I miejsce

Mateusz Idczak – kl. I TF

II miejsce

Damian Komorowski – kl. I TC

III miejsce

Bartosz Kośka – kl. I TA

Wyróżnienia

Hubert Pacholski – kl. I TC

Kacper Pender – kl. I TB

Oskar Staniszewski – kl. I TF

Wyróżnienia za zastosowanie w haiku humorystycznych akcentów

Stanisław Kula – kl. I TB

Michał Moskaluk – kl. I TF

Organizatorami konkursu byli nauczyciel-bibliotekarz Jadwiga Jezierna we współpracy z nauczycielami wiedzy o kulturze Dorotą Białkowska i Moniką Stępniak-Jankowską.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w I Szkolnym Konkursie Literackim oraz nauczycielom, ich twórczym opiekunom.

Organizatorzy

 

Materiał organizatorów

Skip to content