PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY W ŁODZI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY W ŁODZI 

94-050 Łódź, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86    tel : (42) 688-16-68: 

www.pppdm.edu.lodz,pl , e-mail: kontakt@pppdm.elodz.edu.pl

Dyrekcja i pracownicy Poradni dla Młodzieży pragną przekazać informację, iż pomimo trudnej sytuacji z jaką musimy się zmierzyć, staramy się nadal wspierać Młodzież, Rodziców i Nauczycieli.

Będziemy korzystać z dostępnych środków przekazu,aby umożliwić dalszy kontakt z nami.

  1. pod nr telefony 533-575-353 w godz 8-18 dyżur pełni pracownik poradni(telefony stacjonarne są obecnie niedostępne)
  2. w indywidualnych sprawach możliwy jest kontakt mailowy kontakt@pppdm.elodz.edu.pl , wiadomości do bezpośrednich informacji do pracowników pedagogicznych będą przekierowywane na ich indywidualne skrzynki mailowe
  3. w sprawach nagłych możliwe jest nawiązanie kontaktu przez pedagogów.

Jesteśmy w stałej gotowości, aby osoby potrzebujące otrzymały niezbędne informacje i wsparcie.
Nadal będziemy starać się poszerzać możliwości kontaktu z nami.

Skip to content