Pożegnanie Abiturientów

W piątek 29 kwietnia 135 uczniów odebrało świadectwa ukończenia szkoły. Razem z nami na uroczystości pożegnania Abiturientów obecni byli przedstawiciele pracodawców i rodziców. Gościliśmy panią Kamilę Szymczak i panią Wiktorię Kończarek  z firmy Veolia Energia S.A. Uroczystość prowadzili nauczyciel Mirosław Gintowt i zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Miron Marcinkowski.  

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.”
Nawiązując do słów Alberta Einsteina pani dyrektor Henryka Michalska zwróciła się do Maturzystów tymi słowami: „Życzę Wam, abyście potrafili się dziwić, doznawać zachwytu i własną wrażliwością wchłaniać te wartości, które uczynią z Was dobrych i mądrych ludzi”.

Pani dyrektor Henryka Michalska podziękowała wychowawcom klas maturalnych: Lidii Romanowskiej (IV TA), Katarzynie Pankratz (IV TB), Piotrowi Pluskocie (kl. IV TC),  Monice Jaskule (kl. IV TD), Tomaszowi Tomaszewskiemu (kl. IV TE)  i Ewie Marczewskiej (kl.IV TF) za zaangażowanie w pracę z młodzieżą.

Podziękowania otrzymali także rodzice i pracodawcy, którym dyrektor Henryka Michalska wyraziła wdzięczność za zaangażowanie w sprawy szkoły. Kierownik kształcenia praktycznego Ryszard Mirys przekazał na ręce przedstawicielek firmy Veolia Energia S.A. pamiątkowy dyplom z podziękowaniem.

Najlepszą klasą pod względem wyników w nauce okazała się klasa IV TD. Kolejne miejsca zajęły klasa IV C i klasa IV TE. Najlepszą frekwencję osiągnęła klasa IV TE. W klasyfikacji biorącej pod uwagę wyniki w nauce i frekwencję pierwsze miejsce zajęła klasa IV TD, drugie klasa IV E, zaś trzecie miejsce klasa IV TC. 

Wręczenie nagród i dyplomów to szczególnie ważna część uroczystości. W tym roku nie zabrakło wyróżnionych uczniów, zarówno za wyniki w nauce, jak i zaangażowanie w działalność społeczną. Z rąk dyrektor Henryki Michalskiej nagrody i pamiątkowe dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali: Damian Biss, Marek Zarychta, Nikola Raczyńska, Krystian Rosa i Karol Kraska (kl. IV TD) oraz  Ita Anioł (kl. IV TC).
Najlepszych uczniów nagrodzili również pracodawcy.

Abiturienci pożegnali sztandar szkoły i złożyli uroczyste przyrzeczenie, iż „godnie będą służyć Ojczyźnie, kontynuować i rozwijać zdobyte w szkole umiejętności oraz być dobrym człowiekiem i nigdy nie zawieść własnej szkoły”.

Na zakończenie uroczystości starszych kolegów pożegnali uczniowie klas trzecich. Młodzież pod kierunkiem pani Barbary Grochowskiej przygotowała prezentację multimedialną, która przypomniała zgromadzonym cztery lata edukacji Abiturientów w murach naszej szkoły.

Przed Abiturientami jeszcze egzamin maturalny. Życzymy połamania piór i powodzenia w dorosłym życiu!

Zdjęcia nadesłał Sylwester Jędruszkiewicz

Skip to content