Pożegnanie Abiturientów

DSC_0214Cztery lata nauki minęły niezwykle szybko i nadszedł czas pożegnania… Odbyło się ono w piątek, 29 kwietnia o godz. 12.00. Na uroczystość pożegnania Abiturientów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przybyli przedstawiciele firm patronackich – dyrektor ds. zasobów ludzkich pani Teresa Pietrowska z firmy Veolia Energia Łódź, pan Zdzisław Migdalski z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i pani Monika Kowalska z firmy Procter&Gamble oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Pani dyrektor Henryka Michalska przytaczając słowa Wiktora Hugo: „Życie składa się z powitań i pożegnań” zwróciła uwagę na to, że kończy się jeden etap życia i zaczyna kolejny. Zwracając się do maturzystów mówiła : „[…] kiedy na Was patrzę, nie mam wątpliwości, że sobie poradzicie doskonale w życiu dorosłym. […] Życzę Wam, aby egzamin maturalny zdał każdy z Was, a zdane egzaminy umożliwiły Wam kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. Tym, którzy zdecydują się na pracę zawodową życzę, aby przyniosła Wam ona dużo satysfakcji osobistej i finansowej.”

Pod­czas uro­czy­stego apelu ucznio­wie zostali nagro­dzeni za wyniki w nauce, wysoką fre­kwen­cję, za udział w honorowej asyście sztandaru szkoły, wyniki sportowe i aktywność na rzecz szkoły.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Paulina Nawrot i Weronika Niewiadoma, uczennice klasy IV TB oraz Mikołaj Kunka i Patryk Sroka, uczniowie klasy IV TC. Nagrodę specjalną otrzymał Maciej Nabiałczyk, uczeń klasy IV TD za 100 % frekwencję w całym – czteroletnim cyklu nauczania!

Najlepsi z najlepszych otrzymali upominki od firm patronackich: Paulina Nawrot i Weronika Niewiadoma od firmy Veolia Energia Łódź, Mikołaj Kunka i Patryk Sroka od firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz Rafał Stolarczyk od firmy Procter&Gamble.

Abiturienci złożyli uroczyste ślubowanie oraz pożegnali się ze sztandarem szkoły. Podziękowania dla dyrekcji i grona pedagogicznego złożył przedstawiciel Maturzystów.

Zanim Abiturienci otrzymali świadectwa uroczyście zostali pożegnani przez młodsze koleżanki i młodszych kolegów. Przygotowali oni na tę okoliczność część artystyczną, która – sądząc po reakcjach Maturzystów – bardzo im się podobała. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem Renaty Waczyńskiej-Wróblewskiej i Katarzyny Pankratz.

Przed Abiturientami jesz­cze egza­min matu­ralny. Życzymy poła­ma­nia piór i powo­dze­nia w dorosłym życiu!

Zdjęcia Antoni Blachnicki, uczeń klasy II TC

Skip to content