Projekt edukacyjny P-TECH z Fujitsu

Zespół Szkół Politechnicznych znalazł się w gronie elitarnych szkół z całego świata, biorących udział w globalnym projekcie edukacyjnym P-TECH. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która realizuje ten program z firmą Fujitsu Technology Solutions.

P-Tech_uroczystosc

Porozumienie o współpracy w ramach projektu P-Tech podpisane zostało w ubiegłym roku szkolnym przez przedstawicieli firmy Fujitsu Aleksandrę Durzyńską-Prochowską i Davida Johna Deane , wiceprezydenta Łodzi Małgorzatę Moskwę-Wodnicką, oraz dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych Henrykę Michalską.

W dniu wczorajszym odbyło się w szkole uroczyste otwarcie programu edukacyjnego P-Tech. Spotkanie w imieniu pani dyrektor Henryki Michalskiej moderował nauczyciel Piotr Pluskota, który był opiekunem projektu w ubiegłym roku szkolnym. Dokonał podsumowania realizacji programu edukacyjnego P-Tech w roku szkolnym 2020/2021 oraz przedstawił korzyści wynikające z jego realizacji w naszej szkole.

W spotkaniu uczestniczyli: Adam Pustelnik – pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi, Anna Kuś-Kasprzak – inspektor merytoryczny szkoły z Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Dave Deane – dyrektor Rozwoju Biznesu w firmie Fujitsu, Anna Nowak – menedżer projektu P-Tech w firmie Fujitsu, Dorota Nawrat-Wyraz – regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z Instytutu Badań Edukacyjnych, trenerzy firmy Fujitsu, wicedyrektor w ZSP Dorota Serwik- Porowska, Renata Masica – koordynator projektu P-Tech w naszej szkole, nauczyciele oraz uczniowie klas informatycznych I D i II D.

Spotkanie poprzedził briefing z udziałem pierwszego wiceprezydenta Miasta Łodzi Adama Pustelnika i partnerów programu. W briefingu udział wzięli również uczniowie – Damian Marchwant oraz Przemysław Wątorowski z klasy II D.

Udział w projekcie P-TECH obejmuje m.in. wykłady, praktyki i program mentorski, który pozwoli młodzieży pogłębić wiedzę nie tylko techniczną. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie będą mogli lepiej poznać oczekiwania przyszłych pracodawców oraz dowiedzieć się, jakie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne są  pożądane obecnie na rynku pracy. Udział w projekcie jest dla naszych uczniów ogromną szansą i wyróżnieniem.

Spotkanie było niezwykle interesujące i przebiegło w miłej, partnerskiej atmosferze. Było okazją do rozmowy i wymiany poglądów na temat kształcenia zawodowego.

Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Pustelnik podzielił się z młodzieżą wieloma cennymi uwagami dotyczącymi pracy dla wielkich światowych gigantów informatycznych. Wyraził pogląd, że uczenie się w partnerstwie z firmą Fujitsu pozwoli naszym uczniom zrealizować swoje zawodowe marzenia.

Pani Anna Nowak, organizatorka programu P-Tech z ramienia firmy Fujitsu powiedziała, że czeka na uczestników projektu ponad 40 trenerów, którzy będą realizować przedsięwzięcie. Zwróciła się do uczniów słowami: „Dzielimy się z Wami tym co najlepsze – wiedzą z dziedziny IT”.

Pani Dorota Nawrat-Wyraz, przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych, zaprosiła uczniów do udziału w konkursie dla szkół i placówek edukacyjnych „Wy : myśl kwalifikację”.

P-TECH (Pathways in Technology) jest oparty na partnerstwie samorządów, partnerów biznesowych oraz szkół. Jest systemowym i całościowym podejściem do wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym. Dla ucznia, to świetny sposób na rozpoczęcie kreowania ścieżki zawodowej dzięki treściom dostosowanym do zmiennych realiów rynku pracy. Nowy model edukacji P-TECH  pomaga rozwinąć specyficzne umiejętności, których potrzebują pracodawcy w szybko rozwijających się branżach. Dla nauczyciela to możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego pod okiem najlepszych, największych firm i wiodących w branży ekspertów.

Spotkanie przygotowała koordynatorka programu P-Tech w szkole Renata Masica wraz z uczniami z klas I D i II D. Nad dźwiękiem czuwał nauczyciel Sylwester Jędruszkiewicz. Uczniowie pod nadzorem Renaty Masicy i Sylwestra Jędruszkiewicza przygotowali koszulki z nazwą projektu edukacyjnego, w które ubrali się na spotkanie z partnerami P-TECH.

Zdjęcia nadesłała Renata Masica

Skip to content