Projekt edukacyjny „Rok Stanisława Lema”

strona tytulowa Infoteki

Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów do udziału w projekcie edukacyjnym „Rok Stanisława Lema”, którego celem było przybliżenie młodzieży życia i twórczości wybitnego przedstawiciela polskiej fantastyki. Efekty pracy uczniów zebrane zostały w specjalnym numerze Biuletynu Informacyjnego Biblioteki. Na stronach „Infoteki” opublikowane zostały także wyniki badań ankietowych biblioteki, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości twórczości Stanisława Lema i zdiagnozowanie, czy owa znajomość przekłada się na poczytność jego utworów. W Infotece znalazły się również strony tytułowe książek Lema z bibliotecznej półki. Infoteka została udostępniona czytelnikom w formie elektronicznej. Wersja papierowa dostępna jest w bibliotece szkolnej.

Biblioteka szkolna dziękuje Pani Dorocie Białkowskiej za pomoc w rekrutacji uczniów do projektu oraz Paniom – Dorocie Białkowskiej i Monice Stępniak-Jankowskiej za pomoc w przeprowadzeniu badań ankietowych.

Skip to content