Wirtualny spacer po szkole

Kształcenie zawodowe

Nasze zawody

Nabór dla absolwentów szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022
do klas kształcących w zawodach:

Technikum nr 9 (5 lat nauki)

Nowy zawód: Technik programista

(30 miejsc) – Współpraca z firmą Fujitsu Technology Solutions

Realizacja programu rozwoju edukacyjno-zawodowego w ramach globalnego projektu P-TECH.

Technik automatyk

(15 miejsc) – patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Technik elektronik

(15 miejsc) – partonat: P&G, współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.

Technik elektryk

(15 miejsc) – patronat: Veolia Energia Łódź,   ABB Sp. z o.o.

Technik energetyk

(15 miejsc) – patronat: Veolia Energia Łódź, współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.

Technik informatyk

(30 miejsc) – współpraca: Transition Technologies

Technik mechatronik

(30 miejsc) – patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 (3 lata nauki)

Mechatronik

(15 miejsc) – patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Po ukończeniu szkoły możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu zawodowego odpowiednia do zawodu technik mechatronik

Elektryk

(15 miejsc) – współpraca z firmą Veolia Energia Łódź S.A.

Po ukończeniu szkoły możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu zawodowego odpowiednia do zawodu technik elektryk

Prezentacja szkoły

Parnerzy szkoły

Veolia Energia Łódź

BSH Sprzęt Gospodarstwa domowego

Fujitsu Technology Solutions

Gillette Poland International

Ważne informacje dla kandydatów

Zasady rekrutacji

Lista przychodni, które realizują bezpłatne badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół.

Informacja dla uczniów spoza Łodzi:
Bursa szkolna nr 12 (Łódź, ul. Podgórna 9/11) oferuje możliwość zamieszkania zamiejscowym uczniom, którzy kształcą się w Łodzi.
www.bursaszkolna12.pl

Promocja szkoły

Szkoła oczami uczniów