Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Inaugurację roku szkolnego rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Uroczystość poprowadził płk Mirosław Gintowt i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Łukasz Miernik, uczeń klasy III TD. 

Na uroczystości gościliśmy przedstawicieli firm patronackich: Ingę Zajączkowską i Małgorzatę Kamińską – Dalkia Łódź S.A., Karolinę Stogidis – BSH (Bosch i Siemens) Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o oraz  żołnierza Armii Krajowej pułkownika Tadeusza Barańskiego i rodziców uczniów z Przewodniczącą Rady Rodziców panią Dorotą Świnogą na czele.

Przyjaciel naszej szkoły, były jej nauczyciel, Tadeusz Barański wygłosił prelekcję nawiązującą do 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zwracając się do młodzieży szkolnej powiedział m. in.:
Życzę Wam, abyście nigdy nie zaznali takiego losu, jakiego doświadczyło nasze pokolenie.”

Pani Dyrektor Henryka Michalska przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły i nowo zatrudnionych nauczycieli oraz dokonała prezentacji wychowawców klas pierwszych. Odczytała także list gratulacyjny, który otrzymała szkoła od Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Nasza palcówka została w ten sposób doceniona za wysoką zdawalność egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2013/2014.

W tym roku szkolnym młodzież klas pierwszych podjęła naukę w Technikum nr 9 w klasach kształcących w zawodach: technik elektronik/ technik elektryk (kl. I TA), technik energetyk (kl. I TB), technik mechatronik (kl. I TC), technik informatyk (kl. I TD  i kl. I TE) oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 9 w klasie kształcącej w zawodzie elektryk (kl. I ZA).

Wszystkim życzymy sukcesów na polu edukacyjnym!

Tekst – Jadwiga Jezierna
Zdjęcia – Sylwester Paczesny

Skip to content