Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 „Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał, nie żeby go wszystko trochę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

cz2Inaugurację roku szkolnego rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Uroczystość poprowadził płk Mirosław Gintowt i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Łukasz Miernik, uczeń klasy IV TD.

Na uroczystości gościliśmy: kombatanta Armii Krajowej Tadeusza Barańskiego (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej), przedstawicieli firm patronackich – dyrektora ds. Zasobów Ludzkich Teresę Pietrowską i Agnieszkę Skrodzką (Veolia Energia Łódź), Kingę Kruk (BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego), absolwenta naszej szkoły żołnierza Konrada Kowalskiego oraz rodziców uczniów.

Pani dyrektor Henryka Michalska w słowach skierowanych do uczniów mówiła m. in. o wyzwaniach stojących przed młodzieżą i o umiejętności wspólnego wytyczania celów oraz o radości płynącej z ich wspólnego osiągania. Życząc młodzieży sukcesów w nowym roku szkolnym przytoczyła słowa wielkiego przyjaciela dzieci – Janusza Korczaka:
„Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał, nie żeby go wszystko trochę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Pani dyrektor Henryka Michalska przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły i nowo zatrudnionych nauczycieli oraz dokonała prezentacji wychowawców klas pierwszych.

W tym roku szkolnym młodzież klas pierwszych podjęła naukę w Technikum nr 9 w klasach kształcących w zawodach: technik elektronik/ technik elektryk (kl. I TA), technik energetyk (kl. I TB), technik mechatronik (kl. I TC, kl. I TD), technik informatyk (kl. I TE) oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 9 w klasie kształcącej w zawodzie elektryk (kl. I ZA).

Przyjaciel naszej szkoły, były nauczyciel, Tadeusz Barański skierował do młodzieży szkolnej słowa nawiązujące do 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Społeczność zgromadzona na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczciła minutą ciszy pamięć poległych Polaków, walczących w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.

Wszystkim życzymy sukcesów na polu edukacyjnym!

Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content