Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło w naszej szkole 646 uczennic i uczniów. Wraz z nadejściem roku szkolnego zapoczątkowane zostały zmiany w systemie edukacji. Nasza szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 na Zespół Szkół Politechnicznych. Pojawili się w murach naszej szkoły pierwsi absolwenci szkół podstawowych, rozpoczynając naukę w pięcioletnim technikum. Po raz ostatni przyjęliśmy natomiast do szkoły absolwentów gimnazjów, którzy kontynuować będą naukę w czteroletnim technikum.

 

W tym roku szkolnym 240 uczennic i uczniów podjęło naukę w Technikum nr 9. Utworzone zostały cztery klasy dla absolwentów gimnazjów, kształcące w zawodach: technik elektronik (kl. I TA), technik energetyk i technik elektryk (kl. I TB), technik mechatronik (kl. I TC) i technik informatyk (kl. I TD) oraz cztery klasy dla absolwentów szkół podstawowych, kształcące w zawodach: technik elektronik (kl. I A), technik energetyk i technik elektryk (kl. I B), technik mechatronik (kl. I C) i technik informatyk (kl. I D).

Inaugurację roku szkolnego rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Uroczystość poprowadził płk Mirosław Gintowt i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Wiktor Piątkowski, uczeń klasy III TD.

Na uroczystości gościliśmy: kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej – Tadeusza Barańskiego, naszego emerytowanego nauczyciela oraz Ryszarda Patzera; przedstawicieli firm patronackich – Martę Chamernik i Zdzisława Migdalskiego z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz  Sabrinę Naremską i Annę Kuron z firmy Veolia Energia Łódź S.A. , jak również rodziców uczniów.

Pani dyrektor Henryka Michalska przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły i nowo zatrudnionych nauczycieli oraz dokonała prezentacji wychowawców klas pierwszych. Powitała w gronie kadry kierowniczej kolejnego wicedyrektora szkoły Piotra Pluskotę.

Przyjaciel naszej szkoły, były nauczyciel, Tadeusz Barański skierował do młodzieży szkolnej słowa nawiązujące do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

Przedstawicielki firmy Veolia Energia Łódź S.A. Anna Kuron i Sabrina Naremska wręczyły sześciu uczniom symboliczne czeki za najlepsze wyniki w nauce. Roczne stypendia otrzymali: Kacper Gałązkowski (III TB), Konrad Piątkowski (III TB), Mateusz Zubalewicz (IV TB) i Igor Szymorek (IV TB). Wyróżnienia trafiły natomiast do Mateusza Kępki (II TE) i Rafała Góreckiego (III TA). Ponadto ośmiu uczniów otrzymało nagrody za postawę i zaangażowanie prezentowane podczas staży wakacyjnych. Po apelu przedstawicielki firmy spotkały się z nowymi uczniami objętymi patronatem firmy ( I TB i I B), wręczając im powitalne paczki. Nie zabrakło też wizyty w klasie maturalnej oraz spotkania z dyrekcją szkoły.

Pani dyrektor Henryka Michalska podkreśliła, jak ważna dla szkoły jest współpraca z pracodawcami. Zwracając się do nich powiedziała: „To dzięki Wam poprawiły się warunki kształcenia w naszej szkole, a nasi uczniowie mają dostęp do nowoczesnych technologii,  a przede wszystkim już w okresie nauki w szkole mogą poznawać zakłady, mogą zapoznać się ze specyfiką swojego przyszłego zawodu.” Podziękowała partnerom za wsparcie finansowe i wrażliwość na potrzeby szkoły. Słowa podziękowania za współpracę  skierowała również do kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.  

Zdjęcia udostępnili Anna Kuron i Sylwester Paczeny

Skip to content