ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W dniu 1 września 2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

Uczniów klas I zapraszamy w tym dniu do szkoły na godzinę 9.30. Uczniowie klas II przychodzą na spotkania z wychowawcami na godzinę 8.30, a uczniowie klas III i IV na godzinę 12.15.

Przypominamy, że do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Nie może przyjść do szkoły uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Wszystkie osoby przebywające w szkole zobowiązane są do zachowania bezpiecznego min. 1,5m dystansu.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content