Spotkanie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka

 Uczniowie naszej szkoły w dniu 6.04.2017 r brali udział w spotkaniu warsztatowym prowadzonym przez pracownika 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Spotkanie odbyło się dzięki dużemu zaangażowaniu w jego realizację przez Pedagoga szkoły

Skip to content