Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2015/2016

cz10 listopada 2015 roku najlepsi uczniowie
z Łodzi i regionu łódzkiego
otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Wśród nagrodzonych znalazł się
uczeń naszej szkoły Michał Rutkowski z klasy II TE.

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 228 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 10 listopada w gmachu Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplomy młodzieży wręczyli wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i łódzki kurator oświaty Jan Kamiński.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane od 1997 roku. Mogą je otrzymać uczniowie szkół maturalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub są najlepsi w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych uzyskują wyniki co najmniej dobre. Każda szkoła może wytypować tylko jednego kandydata.

Zdjęcia nadesłał Sylwester Paczesny

Skip to content