SZKOLNY KONKURS NA PLAKAT

Konkurs przeprowadzany jest  w ramach realizowanego w szkole projektu „Obchody Jubileuszu 75-lecia szkoły 2021/2022” i  adresowany jest do uczniów naszej szkoły.

Pracę konkursową można wykonać w jednej z dwóch kategorii:

Praca plastyczna w dowolnej technice, np. akwarela, kolaż, grafika lub inne techniki; w formacie nie mniejszym niż format A2 ( 420×594)

Praca w technice cyfrowej w formacie A2 (420×594), wykonana w dowolnym programie do tworzenia projektów graficznych, np. CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Gimp, Publisher lub z wykorzystaniem innych narzędzi do tworzenia grafiki (np. Canva)

Plakat powinien zawierać: logo jubileuszu 75-lecia, logo szkoły oraz pełną nazwę szkoły – Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Gotowy plakat, wykonany w technice cyfrowej należy przesłać do pani Renaty Masicy na adres e-mail: r.masica@zsp9.elodz.edu.pl w plikach źródłowych oraz w formacie do odczytu PDF lub JPG.

Gotowy plakat, wykonany w formie pracy plastycznej, należy złożyć u pani Jadwigi Jeziernej w bibliotece szkolnej.

Na prace konkursowe czekamy do 23 maja br.

Szczegóły w regulaminie

Zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny Konkursu:
Renata Masica
Jadwiga Jezierna
Sylwester Jędruszkiewicz

Skip to content