Tydzień Ekumeniczny

W sobotę 23 stycznia o godz. 18.00 uczniowie klasy 2TC oraz 3TA, pod opieką nauczyciela religii Krzysztofa Kamińskiego, wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym w Autokefalicznym Kościele Prawosławnym przy ul. Kilińskiego 56. Wcześniej, 20 stycznia uczniowie kl. 1TA oraz 2TC uczestniczyli w podobnym zgromadzeniu liturgicznym w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Radwańskiej 37. Oba wydarzenia odbywały się w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (Tydzień Ekumeniczny). Należy odnotować, że pierwszym akordem inicjatyw ekumenicznych w naszej szkole było spotkanie (10 grudnia 2015) w ramach zajęć pozalekcyjnych z pastorem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – księdzem Semko Korozą. Wówczas też do pobliskiej świątyni protestanckiej pod opieką p.K.Kamińskiego udało się 25 uczniów. W najbliższym czasie będą kontynuowane spotkania w bratnich kościołach chrześcijańskich, ale także np. Żydowskiej Synagodze.

Skip to content