Umowa patronacka z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

DSC_0232W dniu 18 stycznia 2016 roku została podpisana umowa patronacka pomiędzy Miastem Łódź i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi a firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Miasto Łódź reprezentował wiceprezydent Tomasz Trela, ZSP nr 9 dyrektor Henryka Michalska, a firmę BSH kierownik Działu Personalnego Elżbieta Grochal.

Porozumienie zostało podpisane w Publicznym Gimnazjum nr 46 w Łodzi podczas Dnia Doradztwa Zawodowego, zorganizowanego przez Wydział Edukacji UMŁ w ramach kampanii „Ucz się w Łodzi”, na którym  m. in. nasi uczniowie promowali swoją szkołę.

Podpisanie kolejnej umowy patronackiej pomiędzy ZSP nr 9 a BSH oznacza rozszerzenie współpracy na kolejny zawód – monter mechatronik, który młodzież zdobywa w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 9.

Warto podkreślić, że pierwsza umowa patronacka z BSH z 2008 roku obejmuje kształcenie techników mechatroników , a dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze.

Pracownicy firmy biorą aktywny udział w przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu mechatronika. Na terenie BSH powstał wyposażony na potrzeby szkoły warsztat,  w którym uczniowie pod okiem nauczyciela i pracownika firmy mogą zdobywać umiejętności zawodowe w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Szkoła i uczniowie mogą liczyć również na wsparcie finansowe ze strony BSH (podręczniki, wycieczki, pomoce dydaktyczne).

O podpisaniu umowy patronackiej można przeczytać również  w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej” „Mechatronik nie tylko po technikum. BSH podpisało umowę”.

Skip to content