Ważne

Uczniowie, którzy wykazują jakiekolwiek oznaki infekcji, nie mogą brać udziału w zajęciach szkolnych.
W takiej sytuacji muszą zgłosić się do lekarza lub, w razie potrzeby, do właściwych służb sanitarnych.

Skip to content