Wycieczka do BSH – 10.2022

W dniach 6 i 13 października uczniowie klasy 4C wzięli udział w wycieczce do Zakładu BSH w Łodzi.

Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili zakład produkcyjny, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda proces produkcji pralek.  Przed wyjściem na teren hali produkcyjnej wszyscy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej. Założyli kamizelki odblaskowe oraz specjalne nasadki ochronne na obuwie. Dodatkowo zostali wyposażeni w radiotelefony, aby mogli słyszeć pana Rafa, który wyjaśniał jak wygląda proces technologiczny.

Po zwiedzeniu hali produkcyjnej uczniowie zostali zaangażowani do wykonania kilku ciekawych zadań, w trakcie których mogli poznać narzędzia wykorzystywane na co dzień w zakładzie BSH.

Pierwsze zadnie polegało na jak najszybszym odnalezieniu dwóch liczb spośród zbioru różnych liczb, ułożonych w sposób losowy.  Następnie zbiór liczb został wyselekcjonowany i uporządkowany, a uczniowie ponownie  musieli odnaleźć brakujące liczby. Czas odnalezienia liczb w uporządkowanym zbiorze zajął uczniom zdecydowanie mniej czasu. W ten sposób uczniowi poznali narzędzie 5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina), którego celem jest stworzenie oraz utrzymanie dobrze zorganizowanego i  bezpiecznego stanowiska pracy.

Nie zabrakło także szkolenia BHP, które polegało na wskazaniu i opisaniu zdarzenia potencjalnego zagrożenia na wyświetlonym obrazku ,a następnie należało podać jakie działania powinny być podjęte, aby wyeliminować to zagrożenie.
Oprócz zadań indywidualnych, uczniowie również wykonywali zadania zespołowe, podczas których musieli stworzyć prototyp obiektu latającego i napisać instrukcję zbudowania danego obiektu dla innych zespołów . Kolejnym zadaniem zespołowym była praca grupowa polegająca na jak najszybszym podaniu kilku kulek. W tym zadaniu najszybsza okazała się drużyna Turbo Szczurów, która pokonała Grzybiarzy. Różnica czasu wykonania zadania była rzędu kilku sekund.

Ostatnim zadaniem było prawidłowe oznaczenie elementów składowych urządzeń produkowanych przez zakład BSH.
Zwiedzanie zakładu oraz uczestniczenie w ciekawych zadań dało uczniom możliwość poznania procesu produkcyjnego oraz narzędzi wykorzystywanych na co dzień w zakładzie BSH.

Agata Borowska-Jocz

Skip to content