Wyjątkowa lekcja religii

To był poniedziałek 24 września 2018 r. Dzień pochmurny, deszczowy, chłodny. W murach szkoły atmosfera jednak gorąca. Rozpoczynała się druga godzina zajęć. Licznie zebrani uczniowie ZSP nr 9 w Łodzi ze swoimi nauczycielami czekali na sali gimnastycznej na wyjątkowego gościa. Naszą szkołę odwiedził Metropolita Łódzki ks. abp Grzegorz Ryś. Zebrani powitali Księdza Arcybiskupa gromkimi oklaskami. W krótkim słowie powitalnym dyrektor szkoły Henryka Michalska mówiła m.in., że to nasze spotkanie, to taka swoista lekcja religii; inna niż na co dzień – z racji na obecność znakomitego Gościa. Chwilę później reprezentacja uczniów wręczyła dostojnemu gościowi listy – ponad sto, które były pisane przez ich koleżanki i kolegów do Arcybiskupa na zajęciach z religii. Wspólny mianownik tej korespondencji stanowiły pytania, będące wyrazem ciekawości, rozterek, niepokojów, przede wszystkim tych związanych z wiarą/niewiarą w Boga. Były też pytania gatunkowo lżejsze, np. czy ks. abp jada pizzę hawajską… Uroczystość uświetnił swoją obecnością również ks. prałat Ireneusz Kulesza – proboszcz parafii archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki, na terenie której to parafii zlokalizowana jest nasza szkoła.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem słuchali tego, co w odpowiedzi na ich pytania miał do powiedzenia ks. abp G. Ryś. To wystąpienie, odnoszące się do różnych dylematów młodzieży, było generalnie swoistym świadectwem wiary Arcybiskupa, zakorzenionej w najszlachetniejszym źródle jakim dla chrześcijanina jest Ewangelia. Reprezentacyjnym przykładem może tutaj pozostać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można naprawdę poznać Boga? Arcybiskup G. Ryś tłumaczył, że to nie człowiek szuka Boga, ale Bóg szuka człowieka – i to w wierze jest najfajniejsze. Wiara zaczyna się wtedy, kontynuował, kiedy człowiek usłyszy od Boga słowo skierowane do niego. Najprościej to słowo można usłyszeć sięgając po Biblię. Podkreślał: wiara musi być spotkaniem z Bogiem, który do Ciebie mówi, a nie ty do niego gadasz, tylko On do ciebie mówi. I ty się do tego słowa musisz jakoś odnieść. Ta relacja oparta jest na zaufaniu…

Warunki czasowe pozwoliły na odniesienie się naszego Gościa do zaledwie kilkunastu pytań. Pozostał lekki niedosyt, bo czasu było za mało, ale są też plany na kolejne spotkanie. Może w innej formule, ale dalej wokół pytań młodych do ks. abp. G. Rysia. O tym oczekiwaniu uczniów ZSP nr 9 w Łodzi na ciąg dalszy… przypominać będzie Księdzu Arcybiskupowi maskotka rysia z emblematem szkoły, którą dostał od społeczności szkolnej na pamiątkę pierwszego spotkania.

Tekst: Krzysztof Kamiński
Zdjęcia: Patryk Murlikiewicz i Eliza Kamińska

Skip to content