Wyzwanie na 75-lecie szkoły

logo akcji

Podejmij wyzwanie  na 75-lecie Zespołu Szkół Politechnicznych.

Ruch to zdrowie –
uczcij aktywnością fizyczną 75-lecie
Zespołu Szkół Politechnicznych.

Akcja polega na podjęciu aktywności fizycznej  z liczbą 75 w roli głównej.

Przykłady:

 • 75 minutowy spacer po lesie, czy parku;
 • 75 pompek;
 • podbijanie paletką piłki pingpongowej 75 razy;
 • kozłowanie piłki 75 razy;
 • przepłynięcie 75 metrów określonym stylem;
 • przekopanie ogródka;
 • przejechanie rowerem 75 km w ciągu określonego czasu (dzień, tydzień, miesiąc…);
 • itp. aktywności fizyczne, mające charakter rekreacyjny.

Biorąc udział w akcji „Wyzwanie na 75-lecie ZSP” akceptujesz poniższy regulamin:

Regulamin wyzwania na 75-lecie ZSP

 1. Organizatorem akcji  jest ZSP w Łodzi.
 2. Realizatorem akcji jest nauczyciel Joanna Karolak – koordynator.
 3. Cele akcji:
 4. uczczenie w aktywny sposób  75-lecia ZSP w Łodzi;
 5. popularyzacja aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia;
 6. podejście do wyzwania z humorem.
 7. Termin – do 30 maja 2022 roku.
 8. Warunki wzięcia udziału w akcji:
  – podjęcie określonej aktywności fizycznej z liczbą „75” w roli głównej (75 m, 75 powtórzeń itp.)
  – podjęte wyzwanie musi mieć charakter aktywności rekreacyjnej – stawiamy na humor i pomysłowość. Zabrania się podejmowania wyzwań niebezpiecznych, ryzykownych,   kaskaderskich oraz zadań z pogranicza sportu wyczynowego;
  – wykonanie wyzwania należy udokumentować zdjęciem, które wraz z  krótkim opisem wykonanego zadania (do trzech zdań) należy przesłać do koordynatora akcji Joanny Karolak  na adres mailowy j.karolak@zsp9.pl
  – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeredagowania  (stylistyka) i skrócenia  nadesłanego opisu zadania.
 9. Uczestnik akcji bierze w niej udział świadomie, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jest pewien, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w wybranym przez siebie wyzwaniu.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej ZSP w Łodzi imienia i nazwiska, zdjęcia z wykonywania aktywności oraz jego krótkiego opisu.
 11. Uczeń niepełnoletni musi dostarczyć do koordynatora projektu Joanny Karolak zgodę rodziców /opiekunów prawnych/do wzięcia udziału w akcji.

Zapraszam do udziału w akcji

Joanna Karolak
koordynator akcji

Zgoda

Skip to content