XIX Łódzkie Targi Edukacyjne

Nasza szkoła w dniach 17-18 marca prezentowała ofertę edukacyjną na XIX Łódzkich Targach Edukacyjnych. Młodzież gimnazjalna miała okazję zapoznać się z naszą propozycją edukacyjną i porozmawiać z uczniami i nauczycielami o perspektywach zatrudnienia w  zawodach, w których kształci nasza placówka.

W XIX Łódzkich Targach Edukacyjnych udział wzięło ponad 130 wystawców.

Uczniowie naszej szkoły próbowali w trakcie trwania Targów Edukacyjnych pobić rekord taktowania procesora przy użyciu ekstremalnego chłodzenia. Mechatronicy pokazywali zaś gimnazjalistom aparaturę elektro-pneumatyczną. Młodzież zaprezentowała także zwiedzającym dwa roboty. Jeden zbudowany został w trakcie trwania polsko-niemieckiego projektu „Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością na europejskim rynku pracy”, który realizowany był wspólnie z niemiecką szkołą Werner-von-Siemens-Schule z Wetzlar. Drugi zbudowany został na zajęciach edukacyjnych przez uczniów klasy II TE. Roboty cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza, że jeden z nich rozdawał ulotki reklamowe z ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Rozległe działania promocyjne mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu firm patronackich – BSH, Veolii i P&G, dzięki którym dysponowaliśmy na Targach Edukacyjnych dużą powierzchnią wystawienniczą. W działaniach promocyjnych aktywnie wspierały nas zarówno firmy patronackie, jak i nasi absolwenci.

Nasze stoisko na Targach Edukacyjnych przygotowali nauczyciele – Barbara Grochowska i Katarzyna Pankratz. Nad całością przygotowań czuwała wicedyrektor Dorota Serwik-Porowska.

Zdjęcia przekazała Renata Masica

Skip to content