XVIII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału
w szkolnym etapie XVIII Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych.

Tegoroczny Festiwal odbywa się pod hasłem
„Dozwolone od lat 18- czyli książki o mnie, o tobie, o nas”.

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
inspirowany jest tematem przewodnim „Kiedyś byłem mały…

                   ETAP SZKOLNY

Zadaniem ucznia jest publiczne zaprezentowanie postaci ulubionego bohatera literackiego z dzieciństwa, w formie odczytania wybranego fragmentu książki oraz opowiedzenia dalszych jego losów.

PRZEDMIOTEM OCENY KONKURSOWEJ jest język i sposób prezentacji monodramu. Czas prezentacji monodramu nie powinien przekraczać 3 minut.

Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać:

  • wybrany fragment książki z dzieciństwa;
  • opisane dalsze losy bohatera;
  • opis bibliograficzny książki.

Całość powinna zostać zapisana na płycie CD (w pliku Word, czcionka Times New Romans 14) oraz wydrukowana w 1 egzemplarzu i podpisana imieniem, nazwiskiem ucznia i oznaczeniem klasy.

Prace należy zgłaszać do biblioteki szkolnej do 28 stycznia 2019 roku.

 Eliminacje szkolne odbędą się 7 lutego w bibliotece szkolnej. Godzina eliminacji zostanie podana w terminie późniejszym.

Do etapu ogólnołódziego przechodzi maksymalnie trzech uczestników eliminacji szkolnych.  Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu ogólnołódzkiego będą zobowiązani do wypełnienia karty zgłoszenia.

Organizatorem etapu szkolnego jest biblioteka szkolna.

Organizatorem Festiwalu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Grażyna Bartczak – Bednarska, Barbara Langner przy współudziale Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Rady Programowej Festiwalu, w skład  której wchodzą nauczyciele bibliotekarze z: XXV Liceum Ogólnokształcącego, XXI Liceum Ogólnokształcącego, VIII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi.

 Regulamin

Skip to content