XXI Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Patronat
Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau
Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień
Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska
Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Patronat medialny
TVP 3 Łódź

Radio Łódź
„Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”
„Przegląd Edukacyjny”

Gość honorowy


Michał Fajbusiewicz

Organizator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Sztab organizacyjny XXI edycji
Koordynator – Monika Stępniak-Jankowska
Członkowie: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna i Agnieszka Kłosińska.
Nadzór nad całością – dyrektor Henryka Michalska i  wicedyrektor Dorota Serwik-Porowska.

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie projektu odbyło się 6 kwietnia 2017 roku w Muzeum Miasta Łodzi (Łódź, ul. Ogrodowa 15).  W ramach tegorocznej edycji zostały przeprowadzone trzy konkursy: fotograficzny, literacki i plastyczny. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 151 uczniów z 42 szkół zawodowych z naszego miasta i województwa łódzkiego. Komisje konkursowe poddały ocenie 45 fotografii, 79 tekstów literackich i 78 prac plastycznych. W projekt zaangażowanych było 63 nauczycieli, artystycznych opiekunów młodzieży.

 

 

 

 

 

 

Uroczystą galę prowadzili uczniowie klasy III TC Patryk Świerczyński i Mikołaj Topola. Oprawę muzyczną podsumowania projektu zapewnili studenci III roku studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi z klasy kameralnej dr hab. Aleksandry Nawe, profesor Akademii Muzycznej – pianistka Sława Stronczyńska i tenor Maciej Madaliński.

 

 

 

 

 

 

Podsumowaniu Przeglądu towarzyszyła wystawa prac fotograficznych i plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach. Nagrodzone prace literackie zaprezentowane zostały przez ich autorów, bądź lektorów podczas gali.

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi i sztab organizacyjny Przeglądu serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej edycji: członkom Komisji Konkursowej, którzy poświęcili swój cenny czas na profesjonalną ocenę prac zgłoszonych do konkursów; nauczycielom-opiekunom za trud włożony w przygotowanie młodzieży do Przeglądu; instytucjom i firmom, które poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne umożliwiły organizację wojewódzkiego finału XXI Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych: Firmie Veolia Energia Łódź S.A, Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole, Muzeum Miasta Łodzi oraz Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za sfinansowanie i wydanie biuletynu pokonkursowego; uczniom ZSP nr 9 w Łodzi za organizację gali.

Wyniki zmagań konkursowych i galeria zdjęć z gali  na stronie Przeglądu

Skip to content