XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

18 kwietnia br. miał miejsce etap diecezjalny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Naszą reprezentację wyłoniły eliminacje szkolne, do których przystąpiło ponad dwadzieścia osób. Na tym etapie najlepsi okazali się uczniowie: Michał Kwiatkowski (IVTA), Mateusz Pietrzko (IVTA), który powtórzył wynik z ubiegłego roku oraz Kacper Klepacz (IVTC). 
Wartością nadrzędną konkursu jest możliwość pogłębionego spotkania z Biblią; w tym roku szczególnie z Księgą Psalmów oraz Listami św. Pawła do Filipian i do Galatów. Niemniej ważna jest również sama rywalizacja, zdobywanie punków i dobrych miejsc. Po etapie diecezjalnym najbardziej zadowolony mógł być Michał Kwiatkowski, który ostatecznie zajął rewelacyjne dziesiąte miejsce.
W imieniu całej społeczności ZSP nr 9 w Łodzi składam serdeczne gratulacje, przede wszystkim Michałowi, ale także wszystkim pozostałym uczniom, którzy do konkursu przystąpili. Duża to frajda dla nauczyciela pracować z tak liczną grupą uczniów, którzy wykazują inicjatywę wykraczającą poza konieczne obowiązki. 
 
K. Kamiński
 

Skip to content