Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Zakończyła się nauka w roku szkolnym 2016/2017. Uczniowie Technikum nr 9 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9  rozpoczęli wakacje.

Uroczystości kończące rok szkolny 2016/2017 odbyły się na boisku szkolnym. Obecnością swoją zaszczycili nas przedstawiciele firm patronackich oraz rodzice.   

Firmę Veolia Energia Łódź S.A. reprezentowali pan dyrektor Sławomir Burman i  pani Monika Wicher, firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o  pani Karolina Stogidis i pan Zdzisław Migdalski, zaś  firmę Procter & Gamble pani Katrzyna Ciuksza.

Dyrektor szkoły Henryka Michalska rozpoczęła swoje wystąpienie cytatem:

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeca. (Albert Einstein)

Następnie pani dyrektor Henryka podsumowała całoroczną pracę szkoły, pogratulowała uczniom sukcesów, a Radzie Pedagogicznej podziękowała  za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży.

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły klasy III TC, II TE i I TD. Najwyższy wskaźnik frekwencji odnotowała klasa III TC, I TD i I TE. We współzawodnictwie klasowym, biorąc pod uwagę średnią nauczania i frekwencję, najlepszą okazała się klasa III TC, I TD i I TE.

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zostali wyróżnieni nagrodami i dyplomami przyznanymi przez dyrektora szkoły i upominkami od firm patronackich.

Ośmiu uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, co oznacza, że osiągnęli średnią nauczania co najmniej 4,75.

W gronie tym znaleźli się:

Michał Rutkowski – kl. I TE

Janusz Wdówka – kl. I TD

Michał Kwiatkowski – kl. III TA

Konrad Sobierajski – kl. II TA

Maciej Bartczak – kl. II TE

Piotr Łojbo – kl. I ZA

Kacper Trzuskowski – kl. II TD

Kamil Purgat – I TE

Wszyscy, którzy zdali do następnej klasy z wyróżnieniem otrzymali jednorazowe stypendia za wyniki w nauce.

Dla uczniów z klas patronackich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017, firmy –  Veolia Energia Łódź, Procter & Gamble i BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego – ufundowały specjalne nagrody.

Wręczone zostały także nagrody dla zwycięzców szkolnego konkursu „Młodzi wobec życia i dokonań Jana Karskiego”, który zorganizowany został przez Katarzynę Pankratz i Dorotę Serwik-Porowską.

I miejsce
Praca wykonana przez uczniów klasy II TC

Ankieta: „Co wiesz o Janie Karskim?”
Autorzy : Michał Kabat, Piotr Niedziałek, Tomasz Szarata i Wojciech Talar

II miejsce

Praca wykonana przez uczniów klasy II ZA

Prezentacja multimedialna: „Jan Karski”
Autorzy: Piotr Niesiobęcki i Mateusz Kaźmierczak

III miejsce

Praca wykonana przez uczniów klasy II TE

Wiersz o Janie Karskim
Autorzy: Adrian Kierzkowski, Damian Kukuła, Patryk Teskowski i Damian Stasiak

Wyróżnienie

Praca wykonana przez uczniów klasy I TE

Quiz o Janie Karskim
Autorzy: Jakub Fortuna i Aleksander Sieradzki

Wyróżnienie dla klasy II TE za zgłoszenie największej ilości prac konkursowych.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Henryka Michalska życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, zaś uczniom klasy III ZA, dla których dzień zakończenia roku szkolnego był dniem ukończenia szkoły, życzyła znalezienia satysfakcjonującej pracy, a najwytrwalszym kontynuowania nauki w szkole, dającej możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, otwierającego drogę do wyższego etapu edukacji.

 Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content