ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i zaproszeni goście.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele firm patronackich. Firmę Veolia Energia Łódź S.A. reprezentowała Pani Sabrina Naremska, firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o – Pani Marta Czapska i Pan Zdzisław Migdalski, firmę Procter & Gamble – Pani Agnieszka Sagan oraz firmę ABB Sp. z o.o. – Pani Joanna Malarczyk. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą RR – Panią Joanną Bielecką.

Dyrektor szkoły Henryka Michalska, podsumowując rok szkolny, podziękowała członkom Rady Pedagogicznej za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży. Zwracając się do uczniów pogratulowała sukcesów i podziękowała za reprezentowanie szkoły podczas konkursów, zawodów sportowych, imprez i uroczystości szkolnych.

W tym roku szkolnym najlepszymi klasami okazały się trzy klasy pierwsze: I TC, I TD i I TE. Osiągnęły one najlepsze wyniki pod względem średniej ocen i frekwencji.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 4 uczniów technikum i jeden uczeń ZSZ, co oznacza, że osiągnęli średnią nauczania co najmniej 4,75. Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, otrzymali jednorazowe stypendia za wyniki w nauce. W gronie osób wyróżnionych znaleźli się uczniowie technikum: Janusz Wdówka, Kacper Trzuskowski, Marta Żurawska, Katarzyna Gumola, Jacek Teodorczyk, Konrad Sobierajski, Damian Burski, Adam Kloc i uczeń ZSZ – Piotr Łojbo.

Firmy Veolia Energia Łódź, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i Procter & Gamble ufundowały specjalne nagrody dla uczniów klas patronackich, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Na zakończenie uroczystego apelu Pani dyrektor Henryka Michalska podziękowała wszystkim firmom za współpracę i okazaną życzliwość, przekazała słowa wdzięczności dla rodziców za ich oddanie i troskę, nauczycielom podziękowała za rok trudnej pracy dydaktyczno-wychowawczej i rzetelne wykonywani obowiązków, a uczniom pogratulowała sukcesów. Całej społeczności szkolnej złożyła życzenia pięknych i słonecznych wakacji.

Skip to content