Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej
oraz wszystkim Pracownikom
Zespołu Szkół Politechnicznych,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych,
jak również uśmiechu każdego dnia…
życzy Samorząd Uczniowski
 

Skip to content