II SZKOLNY KONKURS LITERACKI

II SZKOLNY KONKURS LITERACKI

Moja przestrzeń, moje emocje…

Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji  
Szkolnego Konkursu Literackiego.

Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o dowolnej tematyce.

Do konkursu jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy wiersze,
przy czym każdy wiersz będzie traktowany jako oddzielne zgłoszenie.
Wiersze muszą być dziełem uczestnika konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć – do 29 listopada 2019 roku
do koordynatora projektu – nauczyciela bibliotekarza Jadwigi Jeziernej.

 

Praca powinna być wydrukowana w formacie A4 (czcionka 14 Times New Roman) i podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, oznaczeniem klasy oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna.

 Ocenie będą podlegać:

  • umiejętność zastosowania zwięzłej i oszczędnej formy;
  • dobór słów;
  • zastosowanie środków artystycznego wyrazu;
  • szczerość wypowiedzi poetyckiej;
  • oryginalność.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś utwory nagrodzone i wyróżnione oraz wskazane przez Komisję Konkursową zostaną opublikowane w publikacji pokonkursowej.

W bibliotece szkolnej znajduje się publikacja pokonkursowa pierwszej edycji Konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym szkolnym konkursie.

Organizatorzy

Jadwiga Jezierna – nauczyciel bibliotekarz
Dorota Białkowska – nauczyciel wiedzy o kulturze i języka polskiego
Monika Stępniak-Jankowska – nauczyciel wiedzy o kulturze i języka polskiego

Szczegóły w Regulaminie

 

 

 

Skip to content