75-lecie szkoły

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2021 roku pani dyrektor Henryka Michalska ogłosiła rok szkolny 2021/2022 rokiem jubileuszowym.

kartka okolicznosciowa_75-lecie

Nasza szkoła powołana została do życia 1 września 1946 roku i w okresie siedemdziesięciu pięciu lat istnienia dziesięć razy zmieniała swoją nazwę. W ciągu tego okresu działała w trzech różnych siedzibach.

Przez dwa pierwsze lata szkoła funkcjonowała w budynku warsztatów mechanicznych Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ulicy Kopcińskiego 29 (1946/1947 – 1947/1948).

Przez kolejnych dziesięć lat w pierwszym własnym budynku przy ulicy Kilińskiego 172, zaadoptowanym na potrzeby szkoły (1948/1949 – 1949/1958).

Od roku szkolnego 1958/1959 (już 63 lata) w budynku wybudowanym na potrzeby szkoły przy al. Politechniki 38 , dawnej ul. Skrzywana 11.

Na przestrzeni siedemdziesięciu pięciu lat placówką kierowało ośmiu dyrektorów, dzięki którym możemy cieszyć się dniem dzisiejszym szkoły.

.

Historia powstania szkoły została opisana w specjalnym wydaniu biuletynu informacyjnego biblioteki szkolnej Infoteka.

W celu uczczenia 75-lecia powstania szkoły w ciągu całego roku szkolnego 2021/2022 podejmowane będą różnorodne działania, mające na celu przybliżenie społeczności szkolnej historii powstania placówki i jej funkcjonowania na przestrzeni siedemdziesięciu pięciu lat.

O działaniach edukacyjnych i akcjach popularyzatorskich będziemy informować na bieżąco. Planowane są m.in. : konkursy dla młodzieży, wystawy stacjonarne i online, spotkanie z absolwentami, kapsuła czasu, kronika filmowa, publikacje okolicznościowe o szkole i wiele innych działań.

Zapraszamy do udziału w projektach edukacyjnych.

Zespół ds. obchodów 75-lecia szkoły

Skip to content