Dzień Edukacji Narodowej 2021

Rok szkolny 2021/2022 rokiem obchodów 75-lecia szkoły.

poczet sztandarowy

W Dniu Edukacji Narodowej  odbyło się
w szkole uroczyste ślubowanie
uczniów klas pierwszych i drugich.

Wręczone zostały również nagrody dyrektora
nauczycielom i pracownikom szkoły,
będące wyrazem uznania
za ich wyróżniającą pracę zawodową.

Pani dyrektor Henryka Michalska rozpoczynając uroczystość powiedziała:

„Rok 2021 jest ważnym rokiem w historii naszej szkoły. Nie tylko dziś obchodzimy 45. rocznicę nadania naszej szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej, ale także w tym roku obchodzimy 75. rocznicę powstania naszej szkoły.”
„Obchody jubileuszowe trwać będą cały rok. I dziś, w dniu naszego święta, chciałabym ogłosić rok szkolny 2021/2022 rokiem obchodów 75-lecia Zespołu Szkół Politechnicznych.”  

Społeczności szkolnej zaprezentowany został nowy sztandar szkoły, na którym widnieje aktualna jej nazwa – Zespół Szkół Politechnicznych. Zmiana nazwy szkoły nastąpiła w 2019 roku wraz z reformą systemu edukacji. Sztandar szkoły został ufundowany przez: absolwenta naszej szkoły Marcina Jaszyka, firmę Veolia Energia Łódź S.A., firmę Mc-ART. Sp. z o.o. Swoje cegiełki wsparcia dołożyli również Rada Rodziców i uczniowie. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz Mirosław Marczak.  Następnie uczniowie klas starszych przekazali sztandar pocztowi z klasy pierwszej.

Tradycyjnie podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie młodzieży klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. W związku z tym, że w ubiegłym roku szkolnym szkoła pracowała zdalnie i nie odbyła się uroczystość pasowania  uczniów – do ceremonii ślubowania przystąpili również przedstawiciele obecnych klas drugich.  Pasowania w imieniu dyrektor Henryki Michalskiej dokonał Mirosław Gintowt, nauczyciel naszej szkoły. Nowo pasowani uczniowie złożyli również uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Dyrektor szkoły Henryka Michalska zwracając się do nauczycieli mówiła, że:
 „ Zawód nauczyciela wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności jej przekazywania, ale i wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi problemami.”
Podziękowała wszystkim pedagogom za pracę i życzyła sukcesów zawodowych,  radości z wykonywanej pracy i uczucia spełnienia.

Życzenia pedagogom przekazali również przedstawiciele Rady Rodziców i wręczyli pani dyrektor Henryki Michalskiej kwiaty.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do nagrodzenia tych, którzy najbardziej poświęcają się wychowaniu i kształceniu młodzieży.
Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nagrodę dyrektora otrzymała kadra kierownicza: Dorota Serwik-Porowska, Paweł Dominikowski i Piotr Pluskota oraz nauczyciele: Magdalena Binder, Rafał Borszyński, Stanisław Dębiec, Monika Jaskuła,  Jadwiga Jezierna, Sylwester Jędruszkiewicz, Agnieszka Kłosińska, Czesław Kowalczyk, Grzegorz Łakomski, Ryszard Mirys, Krzysztof Muszyński i Jacek Wiśniewski.

Za zaangażowanie w pracę zawodową nagrodę dyrektora otrzymali także pracownicy administracji i obsługi: Jarosław Betka, Barbara Będkowska, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Feterlich, Anna M. Nowak, Paweł Papiernik, Grażyna Stępień, Agnieszka Sikorska, Mirosław Wieczorek, Weronika Wedziuk i Elżbieta Zezul.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni na sali obejrzeli specjalnie na tę okazję przygotowaną przez bibliotekę szkolną prezentację multimedialną „Od szkoły Przemysłowo-Energetycznej do Zespołu Szkół Politechnicznych – 1946-2021”.

Zdjęcia Sylwester Jędruszkiewicz, Sylwester Paczesny

Skip to content