Młodzi wobec życia i dokonań Jana Karskiego

Szkolny konkurs „Młodzi wobec życia i dokonań Jana Karskiego” został rozstrzygnięty.

Konkurs zorganizowały Katarzyna Pankratz i Dorota Serwik-Porowska.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

WYNIKI KONKURSU „MŁODZI WOBEC ŻYCIA I DOKONAŃ JANA KARSKIEGO”

I miejsce
Praca wykonana przez uczniów klasy II TC

Ankieta: „Co wiesz o Janie Karskim?”
Autorzy : Michał Kabat, Piotr Niedziałek, Tomasz Szarata i Wojciech Talar

II miejsce

Praca wykonana przez uczniów klasy II ZA

Prezentacja multimedialna: „Jan Karski”
Autorzy: Piotr Niesiobęcki i Mateusz Kaźmierczak

III miejsce

Praca wykonana przez uczniów klasy II TE

Wiersz o Janie Karskim
Autorzy: Adrian Kierzkowski, Damian Kukuła, Patryk Teskowski i Damian Stasiak

Wyróżnienie

Praca wykonana przez uczniów klasy I TE

Quiz o Janie Karskim
Autorzy: Jakub Fortuna i Aleksander Sieradzki

Wyróżnienie dla klasy II TE za zgłoszenie największej ilości prac konkursowych.

Celem konkursu było:

  • popularyzacja postaci Jana Karskiego,
  • motywowanie uczniów do zainteresowania historią Polski i jej bohaterami,
  • rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia,
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,
  • promowanie atrakcyjnych, łączących przekaz werbalny z wizualizacją, form prezentowania wiedzy,
  • rozwijanie wrażliwości twórczej.

Skip to content