Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Arena Młodych

13 września br. ponad pięćdziesięciu chętnych uczniów z naszej szkoły wzięło udział w wydarzeniu o charakterze ewangelizacyjnym pt. RESET. Spotkanie odbyło się na żużlowym stadionie ORŁA przy ul 6-sierpnia w Łodzi.

Arena Młodych_13.09.2021

W minionym roku z powodu epidemii nie udało się zorganizować rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży w Atlas Arenie i niejako w ich miejsce abp. Grzegorz Ryś zaprosił nas na spotkanie, na początku nowego roku szkolnego.  Spotkanie zgromadziło kilka tysięcy młodych  ludzi wraz z nauczycielami.

Nazajutrz wydarzenia, jako nauczyciele religii, otrzymaliśmy list od Szefa Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej ks. Marcina Wojtasika. Cytuję jego treść:   
„Wczoraj wieczorem telefonował do mnie ks. Arcybiskup i prosił, bym podziękował Wam z całego serca za to co wydarzyło się wczoraj na Arenie Młodych. Był bardzo wdzięczny za Waszą organizację wyjazdu dla młodych, mimo tak krótkiego czasu od rozpoczęcia roku szkolnego. Pragnę Wam również bardzo podziękować za Waszą współpracę i otwartość serc mimo, bo o tym wiem, wielu przeciwności. Wczoraj byłem bardzo dumny i wzruszony  Waszą postawą”.

Przywołany list jak i opinie uczniów oraz nauczycieli, którzy byli na Arenie Młodych, potwierdzają wagę i zasadność wydarzenia.

Relacja: Krzysztof Kamiński

Skip to content