Podpisanie umowy patronackiej z firmą Hydro Extrusion Poland Sp. z o. o.

podpisanie umowy patronackiej

Podpisanie umowy patronackiej z firmą Hydro Extrusion Poland nastąpiło w obecności przedstawicielki Urzędu Miasta Łodzi pani Anny Kuś-Kasprzak z Wydziału Edukacji.

Firmę Hydro Extrusion Poland reprezentował pan  Łukasz Winiarek – członek Zarządu oraz pani Anna Czupryniak.

Z ramienia szkoły obecni byli: dyrektor Henryka Michalska, kierownik szkolenia praktycznego Ryszard Mirys, nauczyciel przedmiotów zawodowych Stanisław Dębiec oraz uczniowie klasy I C, kształcący się w zawodzie technik mechatronik.

Pani Dyrektor Michalska przywitała serdecznie przybyłych na uroczystość gości. Zwróciła uwagę, że instytucja klas patronackich u nas w szkole funkcjonuje już od kilkunastu lat. I to dzięki współpracy z pracodawcami uczniowie mogą lepiej poznawać rzeczywiste warunki swojej przyszłej pracy.

Nasza szkoła zaprosiła Hydro Extrusion Poland do współpracy, gdyż jest to prężnie rozwijająca się firma, stawiająca na automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. I to właśnie tam nasi przyszli mechatronicy mogą znaleźć pracę. Umowa określa zasady wzajemnej współpracy.  Pierwszym wymiernym jej efektem było wyremontowanie jeszcze w czasie wakacji pracowni mechatronicznej.

Pan Łukasz Winiarekczłonek Zarządu Hydro Extrusion Poland podkreślił znaczenie wzajemnych powiązań biznesu i edukacji. Mówił: „Biznes pomaga oświacie a oświata biznesowi. Dzięki takiej współpracy firmy mogą pozyskiwać wykwalifikowaną kadrę techniczną.” Zwrócił również uwagę na wartości takie jak: troska, odwaga i współpraca, które są dla firmy niezwykle istotne.  Wartości, które ceni Hydro Extrusion Poland znajdą z pewnością zastosowanie we wzajemnej współpracy.

Pani Anna Kuś-Kasprzak z Wydziału Edukacji  UMŁ pogratulowała młodzieży możliwości skorzystania ze współpracy z firmą Hydro Extrusion Poland. Podziękowała również firmie za objęcie patronatem młodych mechatroników.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali od firmy Hydro Extrusion Poland upominki.

Uroczystość dokumentowała Telewizja TOYA.

Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content