„Czytanie Tischnera”

 Łódzkie Spotkania Tischnerowskie


Łódzkie Spotkania Tischnerowskie

20 stycznia 2015 roku w ZSP nr 9 w Łodzi
nastąpi inauguracja
Łódzkich Spotkań Tischnerowskich,
które poprowadzi Wojciech Bonowicz.

Wielkie wydarzenie przed nami. „Czytanie Tischnera” pod patronatem „Tygodnika Powszechnego” i Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej w naszej szkole. Filozofia, której zwolennikiem był Ksiądz Profesor, zakłada spotkanie z Innym w horyzoncie dialogu: Ja bowiem konstytuuje się w perspektywie Ty – tylko odpowiedzialna odpowiedź na pytanie płynące od Ty stwarza szansę na istnienie Ja. Personalistyczne kształtowanie relacji z innym pozwala na pojmowanie świata ludzkiego w horyzoncie dobra.

W arkana filozofii wprowadzi nas Wojciech Bonowicz – publicysta, poeta, redaktor „Tygodnika Powszechnego”, znawca myśli Józefa Tischnera, autor porywającej monografii o filozofie, erudyta i wytrawny gawędziarz. W technikum chcemy bowiem łączyć techniczne predyspozycje z humanistycznym sposobem postrzegania świata i uczestniczenia w nim. Tematem przewodnim będzie refleksja o umiejętności myślenia i wynikającej z niej mądrości. Co to znaczy myśleć? Na to pytanie może padnie odpowiedź we wtorek 20 I 2015 roku.

CZEKAMY Z NIECIERPLIWOŚCIĄ…

Małgorzata Gajak-Toczek

Skip to content