Czytam poezję miłosną – konkurs

konkurs

Uczniu!

Weź udział
w szkolnym etapie
ogólnołódzkiego konkursu
„Czytam poezję miłosną”.

 

Udział w konkursie należy zgłaszać do 28 lutego 2015 roku
do nauczycieli odpowiedzialnych za organizację etapu szkolnego
Jadwigi Jeziernej lub Małgorzaty Gajak-Toczek.

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w tym nietypowym konkursie. Wystarczy przeczytać wyszukany przez siebie utwór poetycki lub fragment dłuższej formy poetyckiej z literatury polskiej lub obcej. Nieodzownym atrybutem podczas prezentacji czytania poezji miłosnej musi być książka, zawierająca wybrany utwór.

 Czytany utwór poetycki powinien:

  • prezentować tematykę miłosną;
  • należeć do kanonu klasyki literatury pięknej;
  • być odczytany w czasie do dwóch minut.

 Organizacją konkursu „Czytam poezję miłosną” na terenie szkoły zajmują się nauczyciel polonista Małgorzata Gajak-Toczek i nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna. Dokładny termin odbycia się „Poranka poetyckiego” podany zostanie w oddzielnym komunikacie.

Zwycięzca etapu szkolnegoszkolny mistrz recytacji – reprezentować będzie szkołę w ogólnołódzkim konkursie, odbywającym się w ramach XIV Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych.

Festiwal organizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy współudziale Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i Rady Programowej Festiwalu we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Małgorzata Gajak-Toczek i Jadwiga Jezierna

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Skip to content