Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej

DSC_0890W dniu 11 marca b.r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji łódzkiego projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”, połączone z wręczeniem medali „Pro Patria” osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz  odznaczeń pamiątkowych „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Wśród wyróżnionych znaleźli się dyrektor Henryka Michalska i nauczyciel Tomasz Szamburski.

W uroczystości udział wzięli: p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wicewojewoda Karol Młynarczyk, wiceprezydent Krzysztof Piątkowski, przedstawiciele: Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi, Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz kombatanci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź z prezesem majorem Zbysławem Raczkiewiczem na czele.

Łódzki projekt edukacyjny „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” koordynuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, a osobą odpowiedzialną za jego realizację jest nauczyciel historii Tomasz Szamburski.

Pani dyrektor Henryka Michalska tak mówiła o projekcie:

Projekt Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu łódzkich szkół i żołnierzy kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź. Bez nich nie byłoby tego projektu. To dzięki kombatantom młodzież naszych szkół może czerpać wiedzę dotyczącą naszej historii bezpośrednio od osób zaangażowanych w historyczne wydarzenia. Uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach do miejsc, w których nasi bohaterowie – kombatanci walczyli o niepodległość naszego kraju. To oni pokazują nam czym był, ale i czym jest teraz patriotyzm.”

Podczas uroczystości  p. o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył medale „Pro Patria”, przyznane na wniosek Zarządu Okręgu Łódź „Barka” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami uhonorowani zostali:

poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Kopcińska
wiceprezydent  Łodzi Krzysztof Piątkowski
dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Marek Drużka
zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Dorota Gryta
komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi ppłk Wiesław Jaskulski
dyrektor Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi Wiesław Chudzik
pełnomocnik dyrektora Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi Ryszard Krzepkowski
rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
prorektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiaka
dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Marek Pabich
prof. dr hab. Albin Głowacki z Uniwersytetu Łódzkiego
historyk Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi Antoni Galiński
Iwona Ejsmont ze Związku Sybiraków
nauczyciel ZSP nr 9 w Łodzi Tomasz Szamburski

Podczas spotkania wręczone zostały również odznaczenia pamiątkowe „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, które otrzymali: dyrektor ZSP nr 9 Henryka Michalska, lekarze z Centralnego Szpitala Weteranów – prof. dr hab. nauk medycznych Piotr Jurowski i Mirosław Pastuszka oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie  dr Dariusz Rogut.

Podsumowania III edycji projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” dokonał jego koordynator Tomasz Szamburski.

Projekt edukacyjny „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” jest wspólnym przedsięwzięciem Okręgu Łódź „Barka” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Kluczowe znaczenie dla działań edukacyjnych i wychowawczych podjętych w ramach projektu miało zaangażowanie żołnierzy Armii Krajowej. To dzięki ich staraniom młodzież utrwala wartości dla każdego Polaka najistotniejsze: miłość do ojczyzny, poszanowanie tradycji, jak również poznaje prawdę historyczną o losach narodu polskiego.

III edycja projektu zasięgiem działania obejmowała wszystkie łódzkie szkoły. Opierała się na pracy szkół liderów projektu: II Liceum Ogólnokształcącym, IX Liceum Ogólnokształcącym, XII Liceum Ogólnokształcącym, XV Liceum Ogólnokształcącym, XVIII Liceum Ogólnokształcącym, XXV Liceum Ogólnokształcącym, XXXII Liceum Ogólnokształcącym, XXXIII Liceum Ogólnokształcącym, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22.

Główne działania edukacyjne III edycji projektu:

pięć wycieczek patriotycznych – listopad 2014 roku – 16 łódzkich szkół;
wycieczka szlakiem walk mjr Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” – Anielin 25 – 26 maja 2015 roku – 7 szkół;
seminarium popularno-naukowe projektu ,,Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” na Uniwersytecie łódzkim – 12 czerwca 2016 roku – 12 szkół;
Wystawa „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej 2012-2016” – ZSP nr 9 w Łodzi;
Konkurs wiedzy o Armii Krajowej – IX 2014 – VI 2015 – 24 szkoły.

Łącznie w III edycji projektu wzięło udział około 750 uczniów z 37 szkół .

Podczas uroczystości odbyło się również ogłoszenie wyników Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej i wręczenie nagród zwycięzcom. Zwyciężyła drużyna  XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Wyróżniono również sześć prac.

Spotkanie uświetniło przedstawienie patriotyczne upamiętniające 153. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Część artystyczną przygotowała młodzież klasy III TD pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego – Małgorzaty Gajak-Toczek. Młodzież szkolną wspierali nasi absolwenci Michał Jasnos i Adam Socha. Dekoracje przygotowała młodzież pod kierunkiem Katarzyny Pankratz.

 Zdjęcia nadesłała Dorota Serwik-Porowska

Skip to content