Dzień Edukacji Narodowej 2015

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek
okazywany stanowi nauczycielskiemu.”

Eliza Orzeszkowa

 

Dziczeń Edukacji Narodowej jest szczególnie ważny dla naszej szkoły. Po pierwsze jest to święto naszego patrona, po drugie jest świętem wszystkich pracowników oświaty, po trzecie tego dnia uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie i stają się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Na tej wyjątkowej uroczystości gościliśmy emerytowanych nauczycieli, rodziców, przedstawicieli firm patronackich i instytucji współpracujących ze szkołą.

Wspólnie z nami świętowali m. in.: przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Łódź – podpułkownik Tadeusz Barański, reprezentanci Środowiska Jodła – major Tadeusz Bratek i major Stanisław Pasikowski, przedstawiciele firm patronackich Małgorzata Kamińska – Veolia Energia Łódź S.A. i Karolina Stogidis – BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Świnoga.

Tradycyjnie podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie młodzieży klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Pasowania w imieniu dyrektor Henryki Michalskiej dokonał Mirosław Gintowt, nauczyciel naszej szkoły. Nowo pasowani uczniowie złożyli również uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Pani dyrektor Henryka Michalska zapewniła uczniów klas pierwszych, że „… naszym celem jest tworzenie nowoczesnej szkoły zawodowej, kształcącej fachowców w swoich dziedzinach, a jednocześnie umożliwiającej dalsze kształcenie na wyższych uczelniach.”

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do nagrodzenia tych, którzy najbardziej poświęcają się wychowaniu i kształceniu młodzieży. Dyrektor szkoły Henryka Michalska pogratulowała nauczycielom, którym przyznane zostały wyjątkowe wyróżnienia. Wicedyrektor Dorota Serwik-Porowska i nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna uhonorowani zostali Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia państwowe przyznane zostały nauczycielom: Pawłowi Dominikowskiemu – Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Witoldowi Jaroszewskiemu – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę oraz Renatcie Masicy – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Renata Masica otrzymała także Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia.

Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nagrodę dyrektora otrzymali nauczyciele: Dorota Białkowska, Rafał Borszyński, Stanisław Dębiec, Małgorzata Gajak-Toczek, Monika Jaskuła, Czesław Kowalczyk, Grzegorz Łakomski, Ryszard Mirys, Krzysztof Muszyński, Monika Stępniak-Jankowska i Jacek Wiśniewski. W gronie nagrodzonych pedagogów znaleźli się ci, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki, a także wykonywali zadania spoza tego zakresu.

Za zaangażowanie w pracę zawodową nagrodę dyrektora otrzymali także pracownicy administracji i obsługi: Danuta Bielska, Elżbieta Zezul, Agnieszka Sikorska, Iwona Wojcieszak, Krzysztof Biegański, Paweł Grzęda, Grzegorz Urbaniak i Weronika Wedziuk.

Całość uroczystości zwieńczona została programem kabaretowym, który zaprezentowała Grupa Kabaretowa „Marchewy”. Uroczystość przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli Renaty Waczyńskiej i Katarzyny Pankratz.

Zdjęcia Sylwester Paczesny

Skip to content