Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

3

W dniu wczorajszym odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji, podczas których nasi nauczyciele uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Odznaczenia pracownikom oświaty wręczyli wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i łódzki kurator oświaty Jan Kamiński.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali wicedyrektor Dorota Serwik-Porowska i nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna.

Odznaczenia państwowe otrzymali nauczyciele:
Paweł Dominikowski – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Małgorzata Starczewska-Moskal – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Witold Jaroszewski – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Renata Masica – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Łodzi odbyły się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medal za Długoletnią Służbę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Zdjęcia Sylwester Paczesny i Witold Jaroszewski

Skip to content