I Forum Samorządów Uczniowskich

Nasi uczniowie wzięli udział w I Forum Samorządów Uczniowskich w dniu 6 listopada 2018. Forum odbyło się w siedzibie ŁCDNiKP, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, w godzinach 10.00 – 13.00. 
Uczniowie mogli odpowiedzieć na pytania czy Samorząd Uczniowski:

– to fikcja czy rzeczywistość?
– sprzyja zaangażowaniu uczniów w życie szkoły?
– umożliwia uczniom współdecydowanie o jej rozwoju?

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. 

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na grudzień.
Opiekun SU
Anna Zdanowska

 

Skip to content