Informacja dla absolwentów Technikum nr 9 przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021r.

Część pisemna egzaminu dla kwalifikacji E.14 i E.20 odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021r. o godz. 14.00 w sali 10.

Część praktyczna egzaminu dla kwalifikacji:

E.18 i E.24 odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021r. o godz. 9.00 w sali 105

E.20 odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021r. o godz. 13.00 w sali 32

E.23 odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021r. o godz. 13.00 w sali 105

E.14 odbędzie się w dniu 13 stycznia 2021r. o godz. 8.00 w sali 224

E.19 odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021r. o godz. 9.00 w sali 22

Przypominamy, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w izolacji w warunkach domowych albo jest objęty kwarantanną.

Zdający każdego dnia wchodzą do budynku i wychodzą ze szkoły wejściem od strony szatni uczniowskiej. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Każdy zdający zostawia odzież wierzchnią oraz rzeczy osobiste – plecak, torbę, w szatni.

Skip to content