Konkurs na fraszkę o szkole „Widzę, czuję, opisuję”

Plakat konkursu

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na fraszkę o szkole „Widzę, czuję, opisuję…”
Konkurs realizowany jest w ramach III Szkolnego Konkursu Literackiego, organizowanego cyklicznie przez bibliotekę szkolną. Organizacją bieżącej edycji konkursu zajmują się: nauczycielka bibliotekarka Jadwiga Jezierna i nauczycielki języka polskiego Monika Stępniak-Jankowska i Klaudia Walczak.

Temat trzeciej edycji Szkolnego Konkursu Literackiego nie jest przypadkowy. Konkursem na fraszkę o szkole organizatorzy postanowili uczcić 75-lecie powstania naszej szkoły. W kronice szkolnej z roku 1989/1990 znaleźć możemy fraszki napisane przez uczniów na potrzeby szkolnego koła gazetek „Rezonans”.

Kartka z kroniki szkoły 1989/1990

Przedmiotem szkolnego konkursu na fraszkę o szkole „Widzę, czuję, opisuję…” jest napisanie fraszki na temat szkoły, uczniów, nauczycieli…
Do konkursu jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fraszki.
Utwory muszą być dziełem uczestnika konkursu.
Utwory nie mogą naruszać godności osób opisywanych.

Ocenie podlegać będą:

  • umiejętność zastosowania zwięzłej i oszczędnej formy;
  • umiejętność zachowania żartobliwego lub refleksyjnego charakteru fraszki;
  • dobór słów;
  • zastosowanie środków artystycznego wyrazu;
  • oryginalność.

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 29 listopada 2021 roku.
Praca powinna być wydrukowana w formacie A4 (czcionka 14 Times New Roman) i podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, oznaczeniem klasy oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela wspomagającego.

Biblioteka szkolna przygotowała prezentację multimedialną, którą otrzymali nauczyciele języka polskiego w celu promocji konkursu. Prezentacja zawiera: definicję fraszki, jej walory artystyczne, wyciąg z regulaminu Konkursu oraz przykłady fraszek znanych twórców.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:
Jadwiga Jezierna – koordynator
Monika Stępniak-Jankowska
Klaudia Walczak

Regulamin

Skip to content